Halluks Valgus Ameliyatı

Bu haftaki blog kırmızda bacak baş parmağında kesif görülen Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, bileğerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çkırmızıışmaları ile inceleyeceğiz. Bukanak anatomisi, yüklenme mekanikleri ve hastalıkları ile vücudun gayrı bölgelerine göre daha muhtelitşıktır. Serinç ise tabanğın hem yeterince işlek olan kısmıdır hem bile yere alma edilen kuvvetin vakit vakit %90’ına kadar olan bölümünü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Serparmakta yaşanmış olan her türlü hastalık, jurnal dirim kalitesinde gülmeyen bozukluğa vadi harisabilir. Halluks Valgus; günümüzde gitgide küsurat bir çoğunlukla rastlanan, karışma edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini müterakki derecede kısıtlayan, tabanğın bediiyat görünümünü bozan, ağrılı ve iveğen bir bacak başlangıçparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’bile Carl Huster aracılığıyla tanılamamlanmış ve bir numara parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tarif edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, sözcük valörı itibariyle bacak başlangıçparmağının auta açılanması olarak nitelendirilmesine karşın kompleks bir deformitedir. Ayakta bulunan çeşitli patolojileri bile bâtınermektedir. Serparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi istikrarlı eden ve motor şiddet sağlayıcı bir saf intrensek kasa iye olması nedeni ile özel bir eklemdir. Bir numara parmağın bacak mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark tabanğın en önemli gaile taşıyan örgüsıdır ve yürüme esnasında optimal desteği sağlayabilmesi bir numara parmağın kinematiğine vabestedır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Bukanak, evrimsel değişiklikler esnasında temel fonksiyonu olan kavrama kabiliyetinin çoğunu kaybetmiştir. Fakat bu değişiklikler sonucunda da adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime iye olarak kalıktır. Antagonisti (bir kasın ters konulevini gkalıntı kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, çoğunlukla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki zemin nedenin ayakkabı kırmızıışkanlığı olduğunu destekleyen bir aralıkştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda düzgülü nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda enseış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu oranın % 1,9 civarında olduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin dayanıklı çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine imanılmaktadır. Fakat kalıtım bilimi geçiş tam olarak gösterilememiştir. Ayağın pronasyonuna ve bacak ön bölümünün abduksiyonuna neden olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri bile halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun gayrı intrensek nedenleri ortada aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler vakalar kabil nörolojik hastalıklar, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit kabil romatizmal hastalıklar, hassaten başlangıçparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili kabil daha seyrek göru¨nen durumlar da sayılabilir. Temelı aralıkştırmacılar halluks valgusun kadınlarda çok daha kesif görünmesine ilgi çekmişlerdir. Fakat bunun sebebinin kalıtım bilimi intikalten çok bayanların erkeklere göre daha lüks sivri uçlu sıkı, topuklu ayakkabı giymeleri başüstüneğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı